Olweus

Olweusmetoden


Från och med läsåret 21/22 använder vi oss av Olweusmetoden. Olweus är ett anti-mobbningsprogram och är det enda som är forskningsbaserat. Dan Olweus är grundaren av anti-mobbningsprogrammet. Han var en svensk professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, Norge.


Målet med programmet är att forma en skolmiljö där eleverna ska känna lust att lära, trygghet och trivsel. Olweusmetoden innebär att skolan arbetar åtgärdande och förebyggande mot mobbning. Syftet med programmet är även att skapa en samsyn för all personal på Akers Friskola i det mobbningsförebyggande arbetet.

Programmets huvudmål:


 • reducera existerande mobbningsproblem i och utanför skolan

 • förbättra kamratrelationerna på skolan

 • förebygga att ny mobbning uppstår

 • stödja och effektivt skydda de utsatta

 • öka medvetenhet och kunskap om mobbning

 • skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare

Nyckelpersoner


Vi har fyra nyckelpersoner som leder skolans personal i arbetet med Olweus-metoden. Nyckelpersonernas ansvar är att:


 • Förbereda och planera innehållet i studie- och andledningsgrupperna/samtalsgrupperna tillsammans på skolan

 • Sprida positiv energi och kraft till kollegor

 • Lyssna och ge positiv återkoppling på problem och frågor

 • Tipsa om innehåll till klassmöten

 • Samtalsledarna har ett forum då de träffas kontinuerligt inför studie- och handledningsgruppen

 • Hitta centrala frågeställningar utifrån enkätresultaten som skolan behöver arbeta med för att utveckla en tryggare skola

 • Motivera och engagera personalen i arbetet

Nyckelpersonerna består av:


 • Ulrika Knutsson Koordinator för Olweus och lärare 4-6 ulrika.knutsson@akersfriskola.se

 • Ida Carlén Biträdande rektor/Kurator/Fritidsansvarig

 • Lärare 7-9

 • Therese Kristensson Lärare F-3/Fritidspersonal

Besök gärna Olweus hemsida för att läsa mer om programmet.