Olweus

Olweusmetoden 


Från och med läsåret 21/22 använder vi oss av Olweusmetoden. Olweus är ett anti-mobbningsprogram och är det enda som är forskningsbaserat. Dan Olweus är grundaren av anti-mobbningsprogrammet. Han var en svensk professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, Norge. 


Målet med programmet är att forma en skolmiljö där eleverna ska känna lust att lära, trygghet och trivsel. Olweusmetoden innebär att skolan arbetar åtgärdande och förebyggande mot mobbning. Syftet med programmet är även att skapa en samsyn för all personal på Akers Friskola i det mobbningsförebyggande arbetet. 

Programmets huvudmål:


Nyckelpersoner 


Vi har fyra nyckelpersoner som leder skolans personal i arbetet med Olweus-metoden. Nyckelpersonernas ansvar är att: 


Nyckelpersonerna består av:


Besök gärna Olweus hemsida för att läsa mer om programmet.