Blanketter

Olycksfallsförsäkring  - Elev

Alla elever i Akers Friskola är försäkrade via Österåkers kommun. Om ditt barn råkat ut för en olycka under skoltid eller under ordinarie färdväg till och från skolan, gör du en skadeanmälan till Österåkers kommuns försäkringsbolag via länken skadeanmälan för elev.

Ledighetsansökan för elev

Ledigheter kommer att beviljas vid enskild angelägenhet och en individuell prövning görs i varje enskilt fall. Under de nationella proven kommer ledigheter inte att beviljas. Här kan du läsa mer om reglerna kring ledighet.