Trygghet

Vår värdegrund bygger på ledorden Respekt, Ansvar, Kompetens, Engagemang och Trygghet (RAKET) och ska genomsyra både personalens och elevernas förhållningssätt på skolan. All personal på skolan - i nära samarbete med eleverna - ansvarar för att följa och förverkliga RAKET i vår gemensamma vardag. Vi arbetar med ledorden i alla våra klasser på skolan, från förskoleklass till årskurs 9.