Skolledning

Rektor Johanna Allard 070 - 245 17 79        johanna.allard@akersfriskola.se

Biträdande rektor/Kurator  Ida Carlén 070 - 251 24 93 ida.carlen@akersfriskola.se

Biträdande rektor/Lärare  Caroline Bjureström 070 - 750 50 32 caroline.bjurestrom@akersfriskola.se 

VD/Skolchef     Jonas Livervall 070 - 715 66 27 jonas.livervall@byangsskolan.se