Om oss

Akers Friskola är en F-9 skola som startades år 2000 och ligger nära skog och natur i Åkersberga, Österåkers kommun. Skolan har 35 medarbetare och ca 260 elever. Vi har två skolbyggnader, idrottshall, fotbollsplan, tennisplan samt närheten till en härlig skog bakom skolgården. 

Akers Friskola är ett dotterbolag till koncernen Atvexa. Våra samarbetsskolor är Byängsskolan i Täby, Vallentuna Friskola i Vallentuna och Södervikskolan i Upplands Väsby. 


Akers Friskola - Skolan där alla syns 


Skolan där alla syns, så lyder Akers Friskolas vision. Den säger mycket. Vi arbetar för att alla elever hos oss ska utveckla en god självkänsla, där varje elev känner sig hörd och respekterad. Tillsammans med elever och personal arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga. Ett tryggt klimat är basen för att eleverna ska känna en arbetsglädje och att vilja lära. Från och med läsåret 21/22 kommer Akers Friskola att vara en skola som fokuserar extra mycket på trygghet i och med Olweusmetoden. Mer tid för lärande - extra studietid

För årskurserna 3-9 har vi Flex på schemat. Detta innebär att eleverna erbjuds utökad studietid med ordinarie personal på plats, vilket ger eleverna möjligheter att fördjupa sina kunskaper  under handledning.


Akers Friskolas betygsresultat 2023

Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna vårterminen 2023.


Genomsnittligt meritvärde: 254,4

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 84%

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program: 88%

Andel behöriga till yrkesprogram: 92%

Följ oss gärna på sociala medier 

InstagramFacebookLinkedIn