Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet och mål styrs av Lgr 22 och Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. 


Fritidsverksamheten hos oss på Akers Friskola är varierad och vi utgår från barnens önskemål och behov. Verksamheten på vårt fritidshem tar till vara på barnens kreativitet och nyfikenhet. Vi arbetar för att barnen ska få ett inflytande över aktiviteterna och om barnen vill får de hålla i egna aktiviteter. 


Genom våra aktiviteter ges barnen möjlighet att träna socialt samspel genom lek. Vi arbetar aktivt för att barnen ska utveckla goda kamratrelationer samt ska känna en tillhörighet och trygghet.


Mellanmål serveras varje dag. Eleverna äter ute eller inne beroende på väder. Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30.


Akers Friskolas fritidshemsverksamhet är öppen för fritidsanmälda barn med skolplats i Akers Friskolas årskurser F-6. Anmälan till Akers Friskolas fritidshem sker genom kommunens hemsida, Österåkers kommun.

Akers Friskolas fritidshem varierar sin verksamhet mellan bland annat följande aktiviteter: