Elevhälsa

Elevhälsans roll är att verka för att alla elever på hela skolan får ta del av förebyggande och hälsofrämjande insatser under läsåret. Syftet är att arbeta för att skapa goda miljöer som främjar elevernas utveckling, hälsa och lärande. Elevhälsan har en viktig funktion när det gäller det övergripande arbetet med skolans värdegrund och elevernas arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om:

  • Arbetet mot kränkande behandling

  • Undervisningen om tobak, alkohol och andra droger

  • Jämställdhet

  • Sex- och samlevnadsundervisning

  • Psykisk hälsa

Elevhälsoteamet på Akers Friskola består av:

Rektor Johanna Allard

Biträdande rektor/Skolkurator Ida Carlén

Biträdande rektor/Lärare Caroline Bjureström

Skolsköterska Ann-Sofie Ysberg

Specialpedagog Jessica Olsson

Studie- och yrkesvägledare Lotta Olá

Skolpsykolog Kontakt sker via skolkurator

Skolläkare Kontakt sker via skolsköterska